Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stronę odwiedziło:207953
 ver. 25.06.2012 ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze 

Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 01. 130. 1450 z późn. zm.) organy administracji zobowiązane są przyjmować wnioski i podania opatrzone podpisem elektronicznym. 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

ESP Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze

(Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne)

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

- przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu

  on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

- dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:

  Dyskietka 1,44 MB,

  Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,

  Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

- dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w 

  formacie Xades-Bes.

- akceptowalne formaty załączników to:

  DOC, RTF,XLS,CSV,TXT,GIF,TIF,BMP,JPG,PDF,ZIP

- wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu 

  elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 


Podmiot udostępniający informacje

KP PSP Przysucha

Osoba odpowiedzialna za treść

Robert Barski

Osoba wprowadzająca dane do BIP

Robert Barski

Data wytworzenia informacji

2012-06-25

Data udostępnienia informacji w BIP

2012-06-25

Data ostatniej aktualizacji

2015-09-09

 

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.