Podstwy prawne działania
Schemat struktury organizacyjnej
Rodzaj i ilość stanowisk
Regulamin organizacyjny KP PSP
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Struktura własności i majątek
Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej
Rejestry i ewidencje
Działalność operacyjna
Działalność kontrolno-rozpoznawcza
Stronę odwiedziło:196884
ver.22.03.07

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze działa na

podstawie:

 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

    (j.t.Dz.U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późniejszymi zmianami)

 

2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia

    29 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia siedzib, terytorialnego

    zasięgu działania Komend rejonowych Państwowej Straży Pożarnej

    (Dz.U. z 1992 r. Nr 69, poz. 349)

 

3. Zarządzenia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży

    Pożarnej z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

    Organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze.

 

Podmiot udostępniający informacje

KP PSP Przysucha

Osoba odpowiedzialna za treść

Elżbieta Lewandowska

Osoba wprowadzająca dane do BIP

Robert Barski

Data wytworzenia informacji

2005-11-04

Data udostępnienia informacji w BIP

2005-11-04

Data ostatniej aktualizacji

2007-03-22

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.