Podstwy prawne działania
Schemat struktury organizacyjnej
Rodzaj i ilość stanowisk
Regulamin organizacyjny KP PSP
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Struktura własności i majątek
Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej
Rejestry i ewidencje
Działalność operacyjna
Działalność kontrolno-rozpoznawcza
Stronę odwiedziło:207956

ver.16.11.05

 

W komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze poszczególne stanowiska prowadzą następujące rejestry i ewidencje:

 

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych

 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja zatrudnionych strażaków
 • Ewidencja strażaków i pracowników zwolnionych
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Ewidencja zwolnień lekarskich.
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr kontroli zewnętrznych
 • Rejestr kontroli wewnętrznych
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr wydanych decyzji, rozkazów i zarządzeń Komendanta Powiatowego
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr odznaczeń
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Ewidencja kart udziału w akcji ratowniczo - gaśniczej.

 

Stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych

 • Rejestr upoważnień do czynności kontrolno-rozpoznawczych

 

Wydział operacyjno-szkoleniowy

 • Ewidencja zdarzeń
 • Ewidencja podmiotów tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
 • Rejestr wyszkolenia członków OSP
 • Rejestr kancelaryjny przesyłek specjalnego rodzaju

 

Stanowisko ds. kwatermistrzowsko-technicznych

 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja nisko cennych przedmiotów majątkowych
 • Ewidencja wyposażenia w sprzęt pożarniczy

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP

 • Rejestr kontroli okresowej sprzętu pożarniczego
 • Ewidencja służby strażaków
 • Ewidencja neutralizatorów i sorbentów
 • Ewidencja środków dezynfekujących

 

 

Ewidencja zasobu archiwalnego:

 

W Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Przysusze prowadzi się następujące pomoce ewidencyjne:

 

 • Spisy zdawczo-odbiorcze (ułożone numerycznie, jak i według komórek organizacyjnych),
 • Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,

 

 

Zasób archiwalny :

 

Zasób archiwalny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej stanowią akta wytworzone przez:

 • Komendę Rejonową Straży Pożarnych
 • Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

 

 

Udostępnianie:

 

Akta znajdujące się w Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mogą być udostępnione do celów służbowych, naukowo – badawczych, publicystycznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli. Udostępnienie akt odbywa się na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodę na udostępnienie akt osobom prawnym i fizycznym poza resort spraw wewnętrznych i administracji wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osoba przez niego upoważniona.

 

 

Podmiot udostępniający informacje

KP PSP Przysucha

Osoba odpowiedzialna za treść

Elżbieta Lewandowska

Osoba wprowadzająca dane do BIP

Robert Barski

Data wytworzenia informacji

2005-11-04

Data udostępnienia informacji w BIP

2005-11-09

Data ostatniej aktualizacji

2005-11-16

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.