Podstwy prawne działania
Schemat struktury organizacyjnej
Rodzaj i ilość stanowisk
Regulamin organizacyjny KP PSP
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Struktura własności i majątek
Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej
Rejestry i ewidencje
Działalność operacyjna
Działalność kontrolno-rozpoznawcza
Stronę odwiedziło:207952

ver.16.11.05

   Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań, raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 09.00 – 16.30).

   W Komendzie Powiatowej PSP funkcjonuje Stanowisko ds. organizacyjnych, przez które przechodzi korespondencja adresowana do Komendanta Powiatowego oraz do poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej.

Wpływające sprawy są kierowane do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne. Po zarejestrowaniu spraw w księdze kancelaryjnej Stanowiska ds. organizacyjnych i zadekretowaniu przez Komendanta, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują osoby prowadzące właściwe stanowiska organizacyjne KP PSP.

W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ, sprawa jest przekazywana do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem adresata sprawy.

Pisma wychodzące są podpisywane przez Komendanta Powiatowego PSP lub Zastępcę. Wysyłka korespondencji poza Komendę Powiatową następuje za pośrednictwem Stanowiska ds. organizacyjnych po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w księdze kancelaryjnej.

 

Podmiot udostępniający informacje

KP PSP Przysucha

Osoba odpowiedzialna za treść

Elżbieta Lewandowska

Osoba wprowadzająca dane do BIP

Robert Barski

Data wytworzenia informacji

2005-11-04

Data udostępnienia informacji w BIP

2005-11-08

Data ostatniej aktualizacji

2017-05-05

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.