Podstwy prawne działania
Schemat struktury organizacyjnej
Rodzaj i ilość stanowisk
Regulamin organizacyjny KP PSP
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Struktura własności i majątek
Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej
Rejestry i ewidencje
Działalność operacyjna
Działalność kontrolno-rozpoznawcza
Stronę odwiedziło:207952

ver.03.04.06

Całkowita wartość majątku KP PSP w Przysusze na dzień 28.03.2006 r.  wynosi 

4.466.859,03 zł w tym :

 

a).   w środkach trwałych - 4.626.801,76 zł

b).   w pozostałych środkach trwałych w używaniu  - 153.415,50 zł 

 

1.   Siedziba KP PSP w Przysusze – budynki przy ulicy Targowej 3.

 

Dane o budynkach:

 

Budynek główny:

                Powierzchnia zabudowy                             - 519,94m2

                Powierzchnia użytkowa                               - 1384,29 m2

                Kubatura                                                        - 6546 m3     

Budynek magazynowo – garażowy :

                Powierzchnia zabudowy                             - 148,75

                Powierzchnia użytkowa                               - 123,49 m2

                Kubatura                                                       - 676,80 m3      

 

 Właściciel  -  Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

 Użytkownik -  Komenda Powiatowa PSP w Przysusze na podstawie

                        protokółu przekazania .

 

2.   Powierzchnia gruntu – 3971m2 pozostaje w zarządzie Komendy Wojewódzkiej

      PSP w Warszawie – użytkownik Komenda Powiatowa PSP w Przysusze na  

      podstawie umowy użyczenia.

 

 

Podmiot udostępniający informacje

KP PSP Przysucha

Osoba odpowiedzialna za treść

Jacek Siudek

Osoba wprowadzająca dane do BIP

Robert Barski

Data wytworzenia informacji

2005-11-04

Data udostępnienia informacji w BIP

2005-11-07

Data ostatniej aktualizacji

2006-04-03

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.