Podstwy prawne działania
Schemat struktury organizacyjnej
Rodzaj i ilość stanowisk
Regulamin organizacyjny KP PSP
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Struktura własności i majątek
Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej
Rejestry i ewidencje
Działalność operacyjna
Działalność kontrolno-rozpoznawcza
Stronę odwiedziło:207952

ver.16.11.05

1.  Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są

     pokrywane z budżetu państwa.

2.  Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze

     powiatu są pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa.

3.  W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży

     Pożarnej mogą uczestniczyć:

-    gmina, powiat lub samorząd województwa,

-    organizatorzy imprez masowych.

4.  Wykonywanie zadań zleconych szkołom Państwowej Straży Pożarnej

     przez osoby prywatne lub fizyczne wykraczających poza ustawowych

     zadań jest finansowane przez właściwego zleceniodawcę na podstawnie

     zawartej umowy, a środki finansowe uzyskane z tego tytułu stanowią

     środki specjale jednostki przeznaczone na cele statutowe szkół.

5.  Osoby prywatne lub fizyczne mogą uczestniczyć w ponoszeniu kosztów

     budowy strażnic, ich wyposażenia i utrzymania.

 

 

Podmiot udostępniający informacje

KP PSP Przysucha

Osoba odpowiedzialna za treść

Agnieszka Henkiel

Osoba wprowadzająca dane do BIP

Robert Barski

Data wytworzenia informacji

2005-11-04

Data udostępnienia informacji w BIP

2005-11-08

Data ostatniej aktualizacji

2005-11-16

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.