Instrukcja obsługi strony BIP
Stronę odwiedziło:207952

ver.22.05.07

a)     Podmiotowa Strona BIP zawiera:

 

  • logo - znak graficzny Biuletynu,
  • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób   redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
  • instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
  • menu przedmiotowe,
  • informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
  • rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie  Biuletynu,
  • informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
  • moduł wyszukujący.

 

b)     Instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez "Podmiot" zobowiązany do tego ustawą.

c)      "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Jego nazwa widoczna jest w lewej górnej części niniejszej strony.

d)     "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

e)     W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

f)        W lewej części ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP.

g)     W lewej górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP, zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

h)      Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.

i)        Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl

j)        "Redakcja Biuletynu" - zawiera dane określające tożsamość osoby lub osób, które obsługują Biuletyn Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia są to wyznaczeni pracownicy Podmiotu.

k)      Znak graficzny „BIP” w górnym lewym rogu strony umożliwia automatyczne przełączenie do strony głównej BIP pod adresem -www.bip.gov.pl"  Strona główna BIP zawiera wykaz Podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.

Podmiot udostępniający informacje

KP PSP Przysucha

Osoba odpowiedzialna za treść

Robert Barski

Osoba wprowadzająca dane do BIP

Robert Barski

Data wytworzenia informacji

2005-11-04

Data udostępnienia informacji w BIP

2005-11-09

Data ostatniej aktualizacji

2007-03-22

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.